Menu

PSIHOLOGIJA

polona.masnec@guest.arnes.si     Govorilne ure (kabinet DRU): Ĩetrtek, 8.50-9.35

psihologija na maturi

Psihologija kot izbirni predmet v 4. letniku poteka 6ur na teden.

Matura iz psihologije je sestavljena iz dveh delov: zunanjega in internega dela izpita.

Zunanji del izpita (pisni izpit)
 

 Izpitna pola Naslov Trajanje Delež pri oceni Ocenjevanje
 1 Strukturirane naloge 90 min 36% zunanje
 2A Naloge izbirnega tipa 20 min 14% zunanje
 2B Strukturirani eseji 100 min 30% zunanje
 Skupaj  210 min 80% 


Interni del izpita (seminarska naloga)
 

  Delež pri oceni Ocenjevanje Obseg
 Seminarska naloga 20%  notranje 10-15 strani (brez prilog)Svoje znanje sproti preverjajte, pomagajte si tudi z izpitnimi polami prejšnjih matur, ki jih najdete tule: KLIK!