Menu

PSIHOLOGIJA

polona.masnec@guest.arnes.si     Govorilne ure (kabinet DRU): Ĩetrtek, 8.50-9.35

OCENJEVANJE

Vse informacije o merilih in poteku ocenjevanja v drugem letniku si lahko preberete TUKAJ

OGLAŠEVANJE

Pri poglavju o pozornosti se bomo pogovarjali tudi o oglaševanju. Gradivo v zvezi s snovjo je na voljo spodaj.

Analiza oglasov

Tehnike oglaševanja

POROČILO O FILMU/KNJIGI

Če želi dijak pridobiti dodatno oceno, lahko v razredu predstavi film ali knjigo s psihološko vsebino. Film si dijak lahko izbere s seznama spodaj ali pa po lastni presoji. Izbira teme in termina predstavitve potekata v dogovoru s profesorico.

Seznam filmov

Navodila za predstavitev

 

SEMINARSKA NALOGA

Dijak lahko po lastni želji za dodatno oceno izdela tudi seminarsko nalogo, ki je empirična, kar pomeni, da mora izvesti raziskavo na izbrano temo. Če si naslov seminarske naloge izbere iz kataloga maturitetni seminarskih nalog, lahko nalogo v 4. letniku dodatno razširi in jo odda v ocenjevanje internega dela mature.

Navodila in kriteriji ocenjevanja

Nekaj naslovov